طنز

امروز صبح یه دختر یه دختر زنگ زد ه برا خرید بلیط کنسرت.

گفت: چنده

گفتم: 40تومانی ، 60تومانی، 70تومانی

گفت: اینا چه فرقی میکنن؟

گفتم: بستگی داره که شما کجا بشینین!

گفت: ما عباس آباد می شینیم.

خدایا اینو اصلا شفا نده بذار بهش بخندیم...خندهخندهخنده

 

 ………………………………………………………..

یه روز دزدان دریایی به کشتی حمله کردند ناخدا گفت: اون پیراهن قرمز منو بیارید.

پیراهن رو پوشید و در کنار ملوانانش مردانه جنگید و دزدان را فراری داد.

از او فلسفه پیراهن قرمز را پرسیدند؟

گقت: برای اینکه اگر من زخمی شدم و خونریزی کردم ، شما نفهمید و روحیه تان را از دست ندهید و ....

چند بار همین اتفاق افتاد و هر بار دزدان در مصادف با کاپیتان پیراهن قرمز شکست می خوردند.

یک روز دیده بان گفت: 10 تا کشتی دزدان به ما حمله کرده اند همه وحشت کردند یکی دوید تا پیراهن قرمز کاپیتان را بیاورد .

کاپیتان گفت: پیراهن قرمز لازم نیست ، اون شلوار قهوه ایی منو بیارید

/ 1 نظر / 40 بازدید

[قهقهه]