رزقِ معنـــوی....

هــر جا حدیثـــی، آیـــه ‌ای، دعــایی به دلــت خـــورد
بــایســت


مبـــادا یک وقـــت بگـــذاری و بـــروی

♦ صبــــــر کـــن

"رزقِ معنـــوی" خیلی مخفــی ‌تــر از رزقِ مــادی است

یــک نفــــر از دری، دیـواری می‌گویـــد و در حقیقت

♦ خـــداســت

کــه بــا زبــان دیــگران با شــما حــرف می‌ زنـــد ...


"حاج اسماعیل دولابی"
برگرفته از وبلاگ http://amour8498.persianblog.ir/
/ 0 نظر / 31 بازدید