گفتاری از حضرت آیت الله مجتبی تهرانی

 

ز خدا حیا کن! شرم کن!انجام نده! حتی فکر معصومیت هم نکن! چون عمل، برای خداوند دیگر بیرونی و درونی ندارد.

_کسی که تنها گاهی اوقات چشممان به هم می افتد و او را می بینیم ، با کسی که هر روز و هر شب با او برخورد می کنیم، چشممان در چشمش می افتد ، فرق دارد. آدم از این فرد خجالت می کشد. در مورد اولی شاید بگوییم:فلانی رفت دنبال کارش! شاید  دیگر هم دیگر را نبینیم و... اما کسی که همیشه همراه آدم است فرق می کند و انسان از او شرم می کند. ما میان این دو نفر فرق می گذاریم.

/ 0 نظر / 33 بازدید