امام زمان (عج)

همتی کرده محیا بشویم

یا علی گفته زجا پا بشویم
تا به کی دل به خران باید داد
دل به دست دگران باید داد
دلمان جای دگر جا مانده
پسر فاطمه تنها مانده
هیچ کسی طالب دیدارش نیست
در عمل هیچ کسی یارش نیست
ما چه کردیم برای مهدی
کی شنیدیم صدای مهدی
چشممان بسته شده کور شدیم
جای نزدیک شدن دور شدیم
یادمان رفته که عهدی هم هست
یادمان رفته که مهدی هم هست
یادمان رفته که او منتظر است
یادمان رفته که او پشت در است
در به رویش نگشودیم چرا
لایق وصل نبودیم چرا
اندکی فکر کنید ای یاران
حرف حق ذکر کنید ای یاران
حرف حق اینکه غریب است مهدی
بی کس و یار حبیب است مهدی
حرف حق اینکه هوس ران شده ایم
غافل از خواندن قرآن شده ایم
هر که را می نگری پر درد است
در پی آمدن یک مرد است
غم نخور آمدنش نزدیک است
روز پرچم زدنش نزدیک است
عالمی غرق عدالت می کند
یا علی گفته حکومت می کند
حکم او حکم ولی می باشد
عدل او عدل علی می باشد
ذوالفقارش چو به چرخش آید
کل افلاک به لرزش آید

/ 1 نظر / 11 بازدید
صاحب الزمان

سلام شعر قشنگی بود. در ضمن مصراع 27 از اول باید اصلاح بشودچون به جای(غم نخور)نوشتید(غم کخور) خیای ممنون از دعوتتون. موفق باشید