خلاصه تورات در 5 جمله از امام علی(علیه الصلاة و السلام)

مولانا امام علی (علیه السلام) ارواحنا فداه فرمودند:

ختمت التوراة بخمس کلمات فانی أحبّ ان اطالعها قی صبیحة کل یوم 

من تورات را خواندم و 5 جمله خوب در آن پیدا کردم که دوست دارم هر روز  صبح آن را مطالعه کنم.

1:العالم الذی لا یعمل بعلمه فهو و ابلیس سواء(عالمی که به علمش عمل نکند با شیطان برابر است)

2:السلطان الذی لا یعدل برعیة ، فهو و فرعون سواء( پادشاهی که در مورد رعیت خود عدالت نکند با فرعون برابر است)

3:فقیر یتذلل لغنی طمعآ فی ماله ، فهو و الکلب سواء( فقیری که خود را ذلیل دارا کند به خاطر مالش، با سگ برابر است)

4:غنی لا ینتفع بماله فهو و الآجر سواء( دارایی که از مالش منفعت نبرد(منفعت اخروی) با آجر برابر است)

5:امراة تخرج من بیتها بغیر ضرورة هی و الجاریة سواء( زنی که بدون ضرورت(اذن مردش) از خانه اش خارج شود با کنیز برابر است)

 

/ 1 نظر / 79 بازدید
آرش خسروی

سلام آقای خسروی میخواستم به پاس زحماتی که میکشید و این احادیث را آماده میفرمایید نشکر کنم.[قهقهه]