حدیث قدسی درباره عوامل مباهات وافتخارات

حضــرت محمــــــد(ص) ضمن بر شمردن برخی عوامل مباهات

 وافتخار،که انسانها ،آن ها را وسیله ی عزت وکرامت می پندارند، به تخطئه ی این گونه افکار پرداخته وگذرا وناپایدار بودن این موارد را گوشزد می نماید:

«قال الله تعالی لِنَبیّه محمد صلی الله علیه وآله:افتخار النّاسِ فی الدُّنیا علی ستّة  اوجُه:اوّلهُ بالوجهِ الحَسَن،والثانی بالفصَاحة،والثالث بالمال، والرابعُ بالحسبِ والنّسَب،والخامس بالقوّة،والسادسُ بالملک،

خداوند به رسول خود (ص)فرمود:مباهات وافتخار مردم در دنیا به یکی از این شش چیز است: 1) زیـــــــبایی چهـــــره 2)بــــیـــان شـــــیریــــن وسخنــــران خوب بـــــودن

3)دارایــــی وثــــروت  4)حســـــب ونســــــب  5)قدرت جسمی 6)پست و مـــــقام

سپس خداوند به تخطئه ِ این نوع دیدگاه های نادرست پیرامون عزت مندی ومحبوبیت پرداخته و می فر ماید:

قُل یا محمد! لِمَن اِفتَخَرَ بالوَجه الحَسَن:تَلفحُ وُجُوهَهُم النارُ وَهم فیها کالحون؛ای محمد! به کسی که به زیبایی صورتش می نازد بگو:آتش جهنم صورت هایشان را خواهد سوزاند وزشت منظر خواهند شد.

وَ قُل لِمَن افتَخَربالمال و الوَلد:: یومَ لا ینفعُ مالُ و لا بنون * الا من اَ تی اللهَ بقلبٍ سلیم

و به کسی که به ثروت ودارایی وفرزند خود افتخار می کند وآن ها را مایه ی عزت خود می داند بگو:روز قیامت مال و فرزند انسان به حالش سودی نخواهد بخشید وتنها قلب سلیم است که به حال انسان نفع خواهد داشت.

وَ قل لمن افتخرَ بالقوه: علیها ملائکةُ غلاظ شداد لا یعصونَ الله ما امرهم و یَفعَلونَ

وبه کسی که به زور بازو و قدرت خود افتخار می کند ، بگو:در روز قیامت فرشتگان قدر تمندی هستند که با شدت وغضب با آن ها بر خورد خواهند کرد وان چه را که از ناحیه یپروردگارشان به آنها امر شودف انجام خواهد شد.

وقُل لِمَن افتخر بالحسب والنَسَب: فَلا اَنساب بیَنُهم یَومئذٍ َولا یَتسا لُون

وبه کسی که به حسب ونسب وبزرگ زادگی وپدر و مادر خود افتخار می کند ،بگو:

روزی فرا خواهد رسید که همه ی این پیوند ها وخویشاوندی ها قطع خواهد شد واز حال یکدیگر بی خبر خواهند شد.

وَ قل لمن افتخرَبالمُلک: لمن الملک الیومَ لله الواحد القهار وبه کسی که به مقام وریاست خود فریفته شده و آن را عزت وکرامت خود می پندارد، بگو:روز قیامت پادشاهی وقدرت، مخصوص خداوند است.

/ 1 نظر / 18 بازدید
بی ادعا

وبلاگ پر محتوایی داری، گذاشتمت توی پیوندهای وبلاگم. موفق باشی.