به جای اینکه چندین وبلاگ بخوانید این وبلاگ را چندین بار بخوانید

هفت روش جالب برای جلوگیری از ماهواره (طنز)
نویسنده : آرش خسروی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧