به جای اینکه چندین وبلاگ بخوانید این وبلاگ را چندین بار بخوانید

طنز

خودتون قضاوت کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!

لیوانو من بشکنم: دستو پا چلفتی...،

مامانمون بشکنه: قضا بلا،.....

بابامون بشکنه: این لیوان این جا چیکار می‌کنــــــه !!!
:: برچسب‌ها: جالب

نویسنده : آرش خسروی
تاریخ : ۱۳٩٠/٩/٢٤