به جای اینکه چندین وبلاگ بخوانید این وبلاگ را چندین بار بخوانید

طنز
نویسنده : آرش خسروی
تاریخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱۱